.

KESHILLI ORGANIZATAVE TE PUNEDHENSVE TE SHQIPERISE

Zeri i punedhenesve Shqiptar qe prej vitit 2000

.
 
 
   

   
. .
 
 
 


   KOPSH (ish KOP)-Keshilli i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise eshte krijuar me
   7 Nentor 2000 bazuar ne dispozitat ligjore te Kodit te Punes.
   KOPSH eshte nje konfederate me anatare federata kombetare perfaqesuese te punedhenesve
   shqiptar.

   Disa nga federatat e KOPSH jane krijuar menjehere pas renies se diktatures komuniste duke 
   qene organizatat e para perfaqesuese te punedhenesve shqipar.
   Te tille mund te permendim anetaret themelues te KOPSH si KONBIZ (1995) CONFINCOM
   (1995) ,UPSH(1996),UPB(1996).

   Keto anetare dhe te tjerat ne vazhdim kane bere qe KOPSH te jete konfederata e pare e  
   punedhenesve shqiptar me nje status te qendrueshem .
   KOPSH u krijuar nga 6 federata dhe sot ne te aderojne 16 federata te tjera dhe jane proces
   anetaresimi disa te tjera .

   Nga keto 16 federata 12 prej tyre jane me shtrirje kombetare
   Qe nga viti 2001 KOPSH eshte anetar me te drejta te plota ne Organizaten Nderkombetare te
   Punedhenesve- IOE si dhe eshte perfaqesuesi i vetem i Punedhenesve Shqiptare ne
   Organizaten Nderkombetare te Punes duke qene keshtu zeri i pare dhe i vetem i punedhenesve
   shqiptar ne ILO.

Lexo te plote....

 

 

 
 
.
KOPSH-Keshilli i Organizatave te Punedhenesve te Shqiperise
Council of Employers Organizations of Albania.
"Sun Tower Business Center" Sheshi Skenderbej- Tirana –Albania.

 

.
               Kutia postare 8187
E-mail: kopsh2000@gmail.com        www.kopsh.org